ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1400.6.26 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
ژئوتکنیک

هزار و پانصد و هفتاد گود رها شده در پایتخت


آیا رانش زمین ناشی از عملیات گودبرداری شهرک غرب پیش بینی شده بود؟

Copyright 2012
تعداد کاربران: 115