ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1396.1.7 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
معماری و شهرسازی

اعضای کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران(در اردیبهشت 91) از نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی درخواست کرده اند جلوی افزایش تراکم در تهران را


دیر یا زود شهر تهران سقوط می کند چرا که هم‌اکنون ساخت و سازهای تهران از حد گذشته است.


گزارش مرکزآمار از ساخت و ساز سال 91


دکتر آخوندی: شهروند پرسشگر محرک توسعه ایران است نه دولت توزیع گر


نقش مدیریت های شهری در توسعه کشور

 <<   <  ... 21 22 23  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 319