ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1395.11.1 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مطالب حرفه ای و صنفی

صدور دو پروانه مجزای شهرسازی و ساخت


آسیب شناسی عملکرد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان باتوجه به موانع بیرونی تاثیرگذار بر آن


یادداشت: خواسته اعضای نظام مهندسی: ارتقاء نقش و جایگاه سازمان در تصمیم گیریها و ایفای وظیفه برای احیای حقوق مهندسان


تاسیس شرکت توسط هیئت‌مدیره‌های نظام مهندسی؛ خوب، بد، زشت


صدور پایان کار باید منوط به بیمه کیفیت ساختمان شود

 <<   <  ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 337