ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1397.2.6 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مدیریت پروژه

معرفی کتاب: چارچوب توسعه شایستگی مدیر پروژه


معرفی استاندارد مدیریت طرح؛ PMI


معرفی استاندارد مدیریت پورتفولیو، PMI


معرفی کتاب: راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK 2012


ابزارهای برنامه ریزی و مدیریت پروژه معرفی نسخه های اولیه MSP , Primavera Enterprise

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 111