ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1397.2.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مدیریت پروژه

راه اندازی پرتال مستند سازی آموخته های پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی


راه اندازی پرتال مستند سازی آموخته های پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی


24 گام موثر برای مدیریت هر پروژه


معرفی کتاب: مجموعه استانداردهای مدیریت پروژه


معرفی کتاب: PMBOK در عرصه عمل ، کاربست عملی راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 110