ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1400.8.5 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
سایر مباحث مدیریت

محاسبه هزینه های یک اتفاق ناشی از عدم رعایت ایمنی کارگاهی

محاسبه هزینه های یک اتفاق ناشی از عدم رعایت ایمنی کارگاهی

نوع حادثه: آتش سوزی جرثقیل

هزینه براورد شده: در حدود 41 میلیون تومان

زمان حادثه: بهمن ماه 1390

تهیه کننده گزارش: مهندس صفی اله محمدی

شرح حادثه:

این حادثه به هنگام کارکردن جرثقیل 25 تنی در کارگذاری لوله های انتقال آب در کانال مربوطه و به دلیل بی احتیاطی راننده آن و تماس بوم جرثقیل با کابل های برق عبوری از بالای آن سبب برق گرفتگی و سپس آتش سوزی گردید که در این حادثه شکستگی برای راننده از ناحیه لگن به هنگام بیرون پریدن از اتاق کنترل رخ داد .

لازم به توضیح اینکه منطقه عملیات اجرایی پروژه به دلیل دورافتادگی جزء مناطق بسیار ضعیف به لحاظ امکانات از هر نظر بوده و به همین دلیل هزینه های تجهیزات و ماشین آلات سنگین و تعمیر و نگهداری آنها و همچنین حمل و نقل بسیار بالا می باشد.

 

محاسبه هزینه های تحمیل شده به کارگاه ناشی از این حادثه:

لازم به توضیح است که اینجانب به دلیل اینکه در همین پروژه مشغول انجام وظیفه می باشم سعی شده است بدون هیچگونه کم یا زیاد کردن اعداد و ارقام در محاسبات ، آنگونه که است و بواقع بر اساس موقعیت جغرافیایی منطقه که در ابتدا توضیح آن آمده است انجام گیرد.

 

 

1-هزینه های امداد و انتقال راننده مصدوم

هزینه تمام شده

قیمت (ريال)

ضریب تاثیر

واحدمربوطه

تعداد

نفر یا خودرو

ردیف

320000

320000

1

1 روز

1

بهیار کارگاه

1

150000

150000

1

1 روز

1

کمک بهیار

2

6640000

6640000

1

کیلومتر

1

آمبولانس

به چابهار و زاهدان

3

7110000

جمع کل

 

2-هزینه های بستری در بیمارستان

2-1 هزینه حق العمل بیمارستان با کسر حق بیمه(بالاسری) =  920000 ريال

2-2- خرید داروهای مورد نیاز مانند خرید پلاتین و آتل بندی و ...= 11050000 ريال

2-3- هزینه های متفرقه مانند شارژ پرسنل بیمارستان جهت رسیدگی بیشتر و غیره = 830000ريال

 

3- هزینه وکیل ( پیگیری و تکمیل اسناد قانونی )

v   تنظیم گزارش حادثه

v   کنترل و پیگیری وضعیت قراردادی راننده

v   تکمیل مستندات میدانی ( محلی ) مانند صورتجلسه محلی، گزارش حادثه و صورتجلسه پاسگاه ( نیروی انتظامی محلی ) با تأئید شهود.

v   پیگیری وضعیت درانی و کاهای بیمارستانی

v   تکمیل و ارسال مدارک ادارهکار و تأمین اجتماعی ( واحد بیمه کننده )

3-1 یک نفر وکیل یا نماینده شرکت با دو ماه پیگیری و حقوق ماهیانه 6000000ريال = 12000000ريال

 

4-  هزینه تأخیرات ناشی از حادثه

  • تعطیلی اکیپ لوله گذاری تا زمان بکارگیری جرثقیل استجاری
  • تأثیر بر روند اجرا بقیه آیتم های اجرایی مانند کاهش سرعت عملیات بتنی شامل قالب بندی  و بتن ریزی
  • هولد شده تجهیزات وابسته مانند خارج از سرویس بودن تیفورها و کلمس ها
  • عدم بازدهی ماشین آلاتی که بعد از اجرای لوله گذاری توسط جرثقیل می بایست مشغول کار شوند ، مثل لودر، کامیون، سرندها ژنراتور و ...
  • افزایش زمان تکمیل پروژه. این تفسیر مساوی با زمان مورد نیاز جهت تعمیر یا جایگزینی جرثقیل دیگر می باشد.

 

 

4-1- هزینه اکیپ لوله گداری  تا زمان به کارگیری جرثقیل استیجاری( زمان صرف شده 5 روز)

ردیف

شرح

تعداد نفر

مدت به روز

ضریب تأئید

قیمت واحد به ازاء یک روز( ریال )

هزینه تمام شده

ريال

1

نقشه بردار

یک نفر

5

1

ريال 430,000

  2150000

2

کمک نقشه بردار

یک نفر

5

1

ريال 200,000

  1000000

3

سرپرست اکیپ

یک نفر

5

0.4

ريال 800,000

12800000

4

استاد کار لوله گذاری

یک نفر

5

1

ريال 240,000

  1200000

5

کارگر فنی

4 نفر

5

1

ريال 170,000

  3400000

6

کارگر ساده

2 نفر

5

1

ريال 160,000

  1600000

جمع کل

22150000

 

4-2- هزینه کاهش سرعت عملیات بتن ریزی و قالب بندی

ردیف

شرح

تعداد نفر

مدت به روز

ضریب تأئید

قیمت واحد به ازاء یک روز( ریال )

هزینه تمام شده

1

سپرست اکیپ

1

5

0.15

450,000

337500

2

استاد کار قالب بند

1

5

0.15

300,000

225000

3

کارگر فنی قالب بندی

3

5

0.1

170,000

225000

4

استاد کار بتن ریز

1

5

0.15

300,000

225000

5

کاگر فنی

2

5

0.1

170,000

170000

6

مسئول بچینگ

1

5

0.03

400,000

60000

7

کارگر بچینگ

2

5

0.03

170,000

51000

8

راننده میکسر( پایه 2 سنگین )

2

5

0.03

250,000

750000

جمع کل

 

2043500

 

 

4-3- هزینه هولد شده تجهیزات وابسته

ردیف

شرح

تعداد

مدت به روز

ضریب تأئید

قیمت واحد به ازاء یک روز( ریال )

هزینه تمام شده

1

 تیفور

3 دستگاه

5

1

80,000

 1200000

2

میکسر

2 دستگاه

5

1

50,000

 500000

3

میکسر

2 دستگاه

5

0.03

5,000,000

1500000

جمع کل

 

3200000

 

 

4-4 - هزینه عدم بازدهی ماشین آلات وابسته

ردیف

شرح

تعداددستگاه

مدت روز

ضریب تأئید

قیمت واحد به ازاء یک روز( ریال )

هزینه تمام شده

1

لودر تولید سرندی

1

5

0.04

5,500,000

 1100000

2

بیل چرخ لاستیکی

1

5

0.04

5,000,000

 1000000

3

کامیون

1

5

0.025

6,000,000

 720000

4

سرند

1

5

0.01

3,500,000

175000 

5

ژنراتور تولید برق سرند

1

5

0.01

3,500,000

175000 

جمع کل

2295000

 

 

5- هزینه افزایش زمان پروژه

          

 

                                               

6- هزینه ناشی از تعطیلی جبهه کاری و تأثیر آن بر روی پرسنل

تعطیلی عملیات لوله گذاری باعث ترخیص کارگران آن بخش از عملیات کاری شده، که در باز گشت مجدد پس از تکمیل عملیات جایگزینی دستگاه بخش از پرسنل جذب بخش های دیگر بازار کار شده که تبعاً جایگزینی و آموزش نفرات جدید باعث تحمیل هزینه های دیگری به سیستم می گردد.

شرح

تعداد( نفر)

مدت به روز

ضریب تأئید

قیمت واحد به ازاء یک روز( ریال )

هزینه تمام شده

کارگر جدید

2

12

0.3

160,000

1152000

جمع کل

1152000

 

 

 

 

 

7- اثر گذاری بر روی پرسنل کنترل نظارت ایمنی  HSE

جهت جلو گیری از حوادث بیشتر در زمان تعطیلی خط به مدت 5 روز و عدم امکان تکمیل عملیات تا بعد ، خط به صورت ناقص اجرا شده که به این دلیل می بایست تابلوهای هشتدار دهنده و تأمین ایمنی خریداری در محل نصب گردد.

7-1- هزینه خرید لوازم ایمنی

ردیف

نوع وسیله

تعداد

قیمت به ریال

هزینه کل

1

تابلوهای هشتدار دهنده

11 عدد

250000

2750000

2

نوار خطر

4 رول

280000

1120000

جمع کل

3870000

 

 

 

 

 

7 -2- دستمزد  تهیه و نصب لوازم ایمنی

شرح

تعداد( نفر)

مدت

ضریب تأثیر

قیمت واحد به ازاء یک روز( ریال )

هزینه تمام شده

کارگر ساده

2

1 روز

1

1600000

320000

کارپرداز

1

1

0.2

300000

60000

جمع کل

380000

 

 

 

 

 

 

8- هزینه حراست تجهیزات باقی مانده در طول خط

شرح

تعداد( نفر)

مدت به روز

ضریب تأثیر

قیمت واحد به ازاءیک روز( ریال )

هزینه تمام شده

نگهبان

1 نفر

5 روز

1

2/0

1000000

جمع کل

1000000

 

 

 

 

9- هزینه تعمیر و راه اندازی مجدد جرثقیل آسیب دیده

9-1- تعویض و سرویس 35 عدد شیلنگ هیدرولیک = 30000000 ريال

9-2- تعمیر و بازدید شیرهای هیدرولیک = 20000000 ريال

9-3- سرویس و راه اندازی پمپ های سقوط آزاد با لورازم= 20000000 ريال

9-4- سیم کشی کابین عقب با لوازم  = 25000000 ريال

9-5- صافکاری و نقاشی کابین و نصب شیشه = 30000000ريال

9-6- تعویض 4 حلقه لاستیک = 16000000 ريال

 

10- دستمزدها و ایاب و ذهاب تعمیرکاران

10-1-  دستمزد تعمیرکار سیستم هیدرولیک از تهران = 12000000 ريال

10-2- هزینه ایاب و ذهاب تعمیرکار سیستم هیدرولیک تا فرودگاه چابهار= 2560000 ريال

10-3-  هزینه ایاب و ذهاب تعمیرکار هیدرولیک از فرودگاه به کارگاه = 500000 ريال

10-4- دستمزد تعمیرکار مکانیک از اصفهان = 34000000 ريال

10-5- هزینه ایاب و ذهاب مکانیک تا فرودگاه چابهار = 2560000 ريال

10-6- هزینه ایاب و دهاب مکانیک از فرودگاه به کارگاه = 500000 ريال

 

11- هزینه اجاره جرثقیل جایگزین از قرار هر ساعت 300000ريال و روزی 8 ساعت به مدت دو ماه =144000000 ريال

 

کل هزینه های انجام گرفته برای این حادثه

408248833 ريال

 

 

 

 

 آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 108