ثبت نام | ورود
English
امروز يکشنبه 1397.2.2 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
امور تحصیلی

مراحل بررسی و تصویب پروپوزال دکترا

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری مهندسی و مدیریت ساخت

دانشجویان محترم پس از اتمام نگارش پروپزال مطابق فرمت مندرج در برد پژوهشی دانشکده و مطابق شیوه نامه مندرج در لینک زیر (رعایت حداقلهای مورد بررسی)، می توانند با انجام مراحل و رعایت نکات ذیل روند تصویب پروپزال خود را تسریع نمایند:
http://www.irancem.com/page.aspx?id=19642

مراحل:

1- امضا و تایید نسخه چاپی پروپزال توسط دانشجو، اساتید محترم راهنما و مشاور

2- مراجعه به مدیر گروه محترم جهت تعیین داوران داخلی و خارجی

نکته : دانشجویان می بایست بین 4 الی 6 نسخه از فرم مربوط به داوری پروپزال که اطلاعات کامل تحقیق در آن درج شده را تهیه و جهت تعیین نام داوران و امضا به مدیر گروه محترم تحویل نمایند.

3- تحویل فرم داوری تایید شده به انضمام یک نسخه چاپ شده از پروپزال به هر یک از داوران

4- تحویل گرفتن فرم های پر شده از داوران محترم

5- مراجعه به مدیر گروه محترم جهت تعیین تاریخ دفاع از پروپزال

6- دفاع از پروپزال در حضور اعضای شورای گروه تخصصی

7- تایید صورت جلسه دفاع از پروپزال پس از انجام اصلاحات توسط اساتید و اعضای شورا و تکمیل محل های امضا در پروپزال جهت ارائه به کارشناس پژوهش دانشکده

8- بارگذاری فایل PDF پروپزال تایید شده در سیستم ثبت پروپزال

9- تحویل نسخه تایید شده پروپزال به انضمام صورت جلسه دفاع پروپزال به کارشناس پژوهش (سرکار خانم نعمتی)

10- تایید کارشناس پژوهش در سیستم ثبت پروپزال

11- طرح پروپزال در شورای پژوهشی دانشکده ( که منجر به تصویب یا رد آن خواهد شد.)

نکات :

1- در صورت رد شدن پروپزال از طرف شورای پژوهشی دانشکده می بایست ایرادات مد نظر شورا، توسط دانشجو در اسرع وقت اصلاح و پس از تایید مدیر گروه محترم مجدداً مراحل 8 تا 11 تا تصویب نهایی طرح پیشنهادی تکرار شوند.

2- جهت تکمیل و تدوین پروپزال می بایست موارد مندرج در چک لیست تکمیل فرم پيشنهاد تحقيق (نسخه 2 940810) رساله دکتری به صورت کامل رعایت شده باشند..

3- فرم ها و صورتجلسات انتهای پروپزال حتما هر یک، در یک صفحه مجزا تنظیم شود. این موضوع شامل قسمت منابع و مراجع نیز خواهد بود.

4- برنامه زمانبندی به صورت تفضیلی و تخصصی تهیه گردد .

5- شورای پژوهشی دانشکده هر دو هفته یکبار و در روزهای یکشنبه تشکیل جلسه خواهد داد.آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 110