ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1397.2.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

گزارش دیدار دکتر روانشادنیا با نماینده محترم تهران، جناب آقای دکتر محمود صادقی
نشست صمیمی دکتر روانشادنیا و چند تن از اعضای هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران با دکتر محمود صادقی - نماینده محترم مردم تهران(چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵)
🆔 @ravanshadnia 👈
_______________________________
موضوع جلسه:
- طرح پیشنهاداتی برای اصلاح قانون نظام مهندسی، قانون کار و قانون شهرداری ها
- تاکید بر به کارگیری ابزارهای نظارتی مجلس برای اجرایی شدن مواد قانون نظام مهندسی به ویژه مجری ذی صلاح، شناسنامه فنی و بیمه تضمین کیفیت
- ضرورت نگاه تخصصی به امور شهرها و شوراهای شهر
- شناسایی مهندسی به عنوان شغل و فراهم شدن امکان بیمه مهندسان دارای پروانه اشتغال
- و ...
🆔 https://www.instagram.com/p/BNOY0nyA13B/ 👈
Mehdi Ravanshadnia
نشست صمیمی دکتر روانشادنیا و چند تن از اعضای هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران با دکتر محمود صادقی – نماینده محترم مردم تهران (چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵)


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 110