ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1397.4.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

به مناسبت روز جهانی مدیریت پروژه: چهارمین سمپوزیوم مدیریت پروژه برگزار شد
http://pmanagers.org/blog/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C/

آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 110