ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1401.5.21 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مدیریت ساخت

دانلود جدید ترین کتابهای مدیریت ساخت، مدیریت پروژه و BIM

دانلود کتاب های مدیریت پروژه و مدیریت ساخت

اصول مدیریت ساخت fundamentals of construction management

لینك دانلود

مدیریت پروژه پویا DYNAMIC PROJECT MANAGEMENT

لینك دانلود

حسابداری و مدیریت مالی ساخت و ساز CCONSTRUCTIONONSTRUCTION AACCOUNTINGCCOUNTING ANDAND FFINANCIALINANCIAL MMANAGEMENTANAGEMENT

لینك دانلود

هندبوک مدل سازی اطلاعات ساختمان

BIM Handbook A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors BIM

لینك دانلود

 

دانلود کتاب های مدل سازی اطلاعات ساختمان Building Information modeling (BIM)
مدل سازی اطلاعات ساختمان تمارین حال حاضر و آینده Building Information Modeling-BIM in Current and Future Practice


لینك دانلود

استادی در Autodesk® Revit® نسخه آرشیتکت 2016 Mastering Autodesk® Revit® Architecture 2016

لینك دانلود

طراحی BIM:پتانسیل های خلاقیت استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM Design: Realising the Creative Potential of Building Information Modelling

لینك دانلود

ساخت پل:HCI،تصویر سازی و مدل سازی غیر متعارف Building Bridges:HCI, Visualization, andNon-formal Modeling لینك دانلود
BIM سبز:طراحی پایدار موفق با مدل سازی اطلاعات ساختمان Green BIM:Successful Sustainable Design with Building Information Modeling لینك دانلود
مدل سازی اطلاعات ساختمان و مدیریت ساخت BIM and Construction Management لینك دانلود
استادی در Autodesk® Revit® نسخه استراکچر 2009 Mastering Autodesk® Revit® structure 2009 لینك دانلود
مدل سازی اطلاعات ساختمان و طراحی یک پارچه BIM and Integrated Design لینك دانلود
مدل سازی اطلاعات ساختمان راهنمای اجرای استراتژیک برای معماران، مهندسان، سازنده ها و املاک و مستغلات مدیران دارایی Building Information Modeling A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers

لینك دانلود
استادی در Autodesk® Revit® نسخه مپ (تاسیسات) 2016 Mastering Autodesk® Revit® MEP 2016 لینك دانلود
مدل سازی اطلاعات ساختمان یکپاچه سازی با اتودسک نویس ورکس BIM Collaboration with Autodesk
Navisworks
لینك دانلود
اطلاعات ساختمان برنامه ریزی مدل سازی و مدیریت پروژه های ساختمانی با 4D CAD و شبیه سازی Building Information ModelingPlanning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations

لینك دانلود
توسعه محتوا BIM BIM Content Development لینك دانلود
آرچی 19 - راهنمای قطعی ArchiCAD 19 – The Definitive Guide لینك دانلود
هندبوک پژوهش اطلاعات ساختمان، مدل سازی و اطلاعات ساخت و ساز:مفاهیم و تکنولوژی Handbook of Research on Building Information Modeling and Construction Informatics: Concepts and Technologies لینك دانلود
تاثیر ساختمان
مدلسازی اطلاعات
The Impact of Building Information Modelling لینك دانلود
کتاب راهنمای مدیر BIM The BIM Manager’s Handbook لینك دانلود
BIM برای صاحبان ساختمان و توسعه دهندگان BIM for Building Owners and Developers لینك دانلود
BIM و مدیریت ساختمان: وسایل تایید شده، روش، و گردش کار BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflows لینك دانلود
مدل سازی اطلاعات ساختمان برای Dummies Building Information Modeling For Dummies لینك دانلود
BIM برای مدیران تاسیسات BIM for Facility Managers لینك دانلود
BIM در مقیاس کوچک طراحی پایدار BIM IN SMALL-SCALE SUSTAINABLE DESIGN لینك دانلود
سطح توسعه مشخصات مدل سازی اطلاعات ساختمان
LEVEL OF DEVELOPMENT SPECIFICATION BIM لینك دانلود
استراتژی برای ساخت و ساز گروه کارفرمای دولت از کار گروه BIM صنعت Strategy Paper for the Government Construction Client Group From the BIM Industry Working Group لینك دانلود
مدلسازی اطلاعات ساختمان برنامه ها و شیوه های Building Information Modeling Applications and Practices لینك دانلود
IT در مدیریت امکانات موفق
استفاده
(آلمانی)
IT im Facility Management erfolgreich
einsetzen
لینك دانلود
مدل سازی اطلاعات ساختمان: اصول و فن آوری
و عمل صنعتی(آلمانی)
Building Information Modeling
Technologische Grundlagen
und industrielle Praxis
لینك دانلود
مدل یک ساختمان در ArchiCAD و Revit Modelling a building in ArchiCAD and Revit لینك دانلود
اطلاعات ساختمان چارچوب مدل سازی برای طراحی سازه Building Information Modeling Framework for Structural Design لینك دانلود
کتاب BIM: راهنمای مدل سازی اطلاعات ساختمان برای صاحبان، مدیران، طراحان، مهندسان و پیمانکاران BIM handbook : a guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors لینك دانلود
AUTODESK BIM طرح استقرار: چارچوب عملی برای پیاده سازی BIM AUTODESK BIM DEPLOYMENT PLAN: A Practical Framework for Implementing BIM لینك دانلود
نرم افزار Autodesk Revit® معماری 2010 تمرین Autodesk® Revit® Architecture 2010 in Practice لینك دانلود
نرم افزار Autodesk REVIT® معماری 2015
ملزومات
AUTODESK® REVIT® ARCHITECTURE 2015 ESSENTIALS لینك دانلود
نرم افزار Autodesk REVIT® معماری 2015 بدون نیاز به تجربه AUTODESK® REVIT® ARCHITECTURE 2015 NO EXPERIENCE REQUIRED لینك دانلود
BIM عملی 2012: مدیریت، هماهنگی اجرا و ارزیابی PRACTICAL BIM 2012: Management, Implementation Coordination and Evaluation لینك دانلود
اجرای BIM در تدارکات عمومی رویکرد مبتنی بر مدل برای صنعت ساخت و ساز The implementation of BIM within the public procurement A model-based approach for the construction industry

لینك دانلودآرشيو مطالب...


سید علیرضا آل یاسین : به نام خدا سلام خیلی عالی خیلی خیلی خیلی عالی
Copyright 2012
تعداد کاربران: 71