ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1401.5.21 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مدیریت ساخت

آماری قابل توجه از مدیریت ساخت دنیا

حقایقی در مورد مدیریت ساخت (The Bureau of Labor Statistics of the U.S. Department ,2016)

وظایف

  • plan
  • coordinate
  • budget
  • supervise construction

مدیر ساخت چه کار میکند؟

نیازها

  • گذراندن دوره های مرتبط
  • تجربه کار مرتبط

نیازها

مدرک

  • کارشناسی
  • کارشناسی ارشد

مدرک تحصیلی مدیر ساخت

درآمد سالیانه

  • 87,400

در آمد مدیر ساخت در آمریکا

آمار و ارقام صنعت ساخت آمریکا(statista,2016)

100

$1072.1 bn

پیش بینی ساخت و ساز جدید ۲۰۱۶

24.8

$248.8bn

ارزش پروژه های دولتی

11.1

1,111,200

تعداد شخصی سازی های جدید(۲۰۰۰-۲۰۱۵)

71.8

$718 bn

کل سرمایه گذاری انجام شده

71.9

$71.9bn

ارزش افزوده صنعت ساخت

7.8

7.8m

تعدادکارگران ۱۹۹۸-۲۰۱۴آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 71