ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1397.2.6 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
دانشجویان من

معرفی دانشجو: میلاد قنبری، رساله: ارائه الگوی دینامیکی مدیریت بازیافت مصالح سنگی ضایعات ساختمانی

معرفی دانشجو: میلاد قنبری

Miladgh_1988@yahoo.com

Miladghanbari1989@gmail.com

1- سوابق تحصیلی

دوره دکتری:

عمران_ مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ورودی مهرماه 1393

موضوع رساله: ارائه الگوی مدیریت بازیافت مصالح سنگی ضایعات ساختمانی

استاد راهنما: دکتر آرمین منیر عباسی                     استاد مشاور: دکتر مهدی روانشادنیا

دوره کارشناسی ارشد:

عمران_ مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، فارغ‌التحصیل: تیرماه 1393

موضوع پایان نامه: پیشنهاد فرآیند بهینه تولید بتن در کارخانه‌های بتن آماده

استاد راهنما: دکتر مهدی روانشادنیا

دوره کارشناسی:

رشته: مهندسی عمران_عمران، دانشگاه: شاهد، فارغ‌التحصیل شهریور 1390

موضوع پایان نامه: تحلیل ماتریسی خرپاهای فضایی با نرم‌افزار Matlab

استاد راهنما: دکتر محمد رضا شرقی

2- موضوعات پژوهشی مورد علاقه                                           

 • مدیریت پروژه (ارزیابی تاخیرات، عوامل کلیدی موفقیت، چابکی سازمان، کنترل موجودی، مدیریت مالی و غیره)
 • بهینه سازی و شبیه سازی سیستمی (تحلیل دینامیکی و پویایی سیستم، هوش مصنوعی)
 • موضوعات مرتبط با تکنولوژی بتن
 • توسعه پایدار و مصالح بازیافتی

3- جزئیات سوابق پژوهشی

 • مقالات کنفرانس داخلی:

1-     قنبری، میلاد و روانشادنیا، مهدی، 1393، استفاده از قالب های ماندگار FRP در دال طبقات و عرشه پل ها با هدف مسلح سازی حین ساخت ، دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، اصفهان، دانشگاه اصفهان.

2-     قنبری، میلاد و روانشادنیا، مهدی، 1393، پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی خاکستر بادی با منطق فازی، دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، اصفهان، دانشگاه اصفهان.

3-     قنبری، میلاد و روانشادنیا، مهدی، 1393، تحلیل فنی - اقتصادی انتخاب فرآیند تامین مصالح سنگی برمبنای چیدمان بهینه تجهیزات درکارخانه های تولید بتن آماده، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی.

4-     گودرزی مهر، ابوذر و قنبری، میلاد، 1394، " ارزیابی فنی اقتصادی و زیست محیطی بازیافت آسفالت سرد و گرم درجا با کف قیر"، اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری، تهران.

5-     قنبری، میلاد، روانشادنیا، مهدی، فردانی، محمد حسین، 1394، برنامه ریزی مدیریت بحران منابع آب شهر تهران برای 25 سال آتی، همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم، تهران، کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمار ایران.

6-     قنبری، میلاد و فردانی، محمد حسین، 1394، ارزیابی پتانسیل منطق فازی در پیش بینی مقاومت فشاری بتن سبک وزن، SCC و خاکستر بادی، همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم، تهران، کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمار ایران.

7-     قنبری، میلاد و رجبی، رضا، 1394، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های عمران شهری، مطالعه موردی شهرداری منطقه 5 تهران، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

8-     قنبری، میلاد، رجبی، رضا، صبحی، حامد رضا، 1394، شناسایی و اولویت‌بندی پارامترهای سبز ساختمان در پیاده‌سازی مدیریت توسعه پایدار با رویکرد انرژی، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

 • مقالات کنفرانس خارجی:

1-   Ravanshadnia, M., & Ghanbari, M. Optimizing Ready Mixed Concrete Production Plants via a Genetic Algorithm Approach Used for Batching Plant Equipment Layout. In ICCREM 2014@ Smart Construction and Management in the Context of New Technology (pp. 493-504). ASCE.

2-   Ravanshadnia, M., & Ghanbari, M. (2014, December). A hybrid EOQ and fuzzy model to minimize the material inventory in ready mixed concrete plants. In Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2014 IEEE International Conference on (pp. 526-530). IEEE.

3-   Ghanbari, M., Hosseinalipour, M., Mousavi, S. F., (2016), “Two Proposed Basis Strategies for Delay Claims Assessment in Engineering Projects: An Iranian Perspective”, Accepted in International Conference on Construction and Real Estate Management (ICCREM 2016).

4-   Ghanbari, M., Rajabi, R., Sobhi, H., (2016), “Identifying and Prioritizing Green Building Parameters in Implementation of Sustainable Development Management with Energy Approach”, Accepted in International Conference on Construction and Real Estate Management (ICCREM 2016).

 • مقالات ژورنال:

1-    Ravanshadnia, Mehdi, and Milad Ghanbari, (2014), "Minimizing Material Inventory in Ready Mixed Concrete Plants by Applying a Fuzzy Neural Network Approach Management", International Journal of Innovative Science Engineering and Technology (IJISET) .‏

2-    Ghanbari, M., Goodarzi Mehr, A., Nehzat, H., (2015), “Introducing an Intelligent Transportation System Decision Support Model for the Highways in Iran Based on Fuzzy Logic”, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE).

3-    Ghanbari, M., Ravanshadnia, M., Fardani, M. H., (2015), “Prediction and Planning The Crisis Management of Water Resources in Tehran in the Next Twenty Five Years”, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5(10)50-59.

4-    Ghanbari, M., Monir Abbasi, A., Ravanshadnia, M., (2016), “Techno - economic analysis of selecting the aggregate supply system based on optimal equipment layout in ready-mixed concrete plants”, Accepted in Indian Concrete Journal for Publish.

 • تألیف کتاب:

1-   روانشادنیا، مهدی، قنبری میلاد، "مدیریت تولید و اجرای بتن"، تهران، انتشارات سیمای دانش، دی ماه 1394 .

2-   شرکت راهسازی و عمران ایران "مدیریت اجرایی روسازی بتنی"، تهران، انتشارات سیمای دانش، بهمن1394 (عضو شورای تدوین، تحقیق و توسعه).

 • کمیته علمی و داوری:
 • کنفرانس داخلی:

1-     عضو کمیته داوری همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی از آغاز هزاره سوم، تهران، کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمار ایران، مرداد 1394.

2-   عضو کمیته داوری چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه‌های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه یاسوج، آبان 1394.

3-   عضو کمیته علمی و داوری یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، بهمن 1394.

4-   عضو کمیته علمی و داوری سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، بهمن 1394.

5-   عضو کمیته علمی و داوری دومین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی معماری، عمران ومحیط زیست شهری، همدان، خرداد 1395.

6-   عضو کمیته داوری همایش بین المللی افقهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها، تهران، 1395.

7-   عضو کمیته داوری همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی از آغاز هزاره سوم، تهران، کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمار ایران، 1395.

 • ژورنال و کنفرانس خارجی:

8-   Reviewer of Water Resources Management Journal ----- 2016.

9-   Reviewer of International Research Journal of Public and Environmental Health ----- 2016.

10-    Member of Reviewers & Scientific Committee of 11th International Congress on Engineering, design and Manufacturing, Sustainability and resilience approach (ICEDM2016, University of Barcelona, Spain).

11-    Member of Reviewers & Scientific Committee of 4th International Conference on Agricultural, Environmental and Civil Engineering (AECE-2016, Pattaya, Thailand).

 

 آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 111