ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1400.8.5 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
کاربرد رایانه در مهندسی

تقویت مدیریت تسهیلات با استفاده از RFID و تکنولوژی وب در ساختمان

تقویت تسهیلات مدیریتی با استفاده از RFID و تکنولوژی وب در ساختمان

مقدمه:

مدیریت تسهیلات (FM ) بعنوان یک موضوع مهم برای تحقیق و مطالعات آکادمی و دانشگاهی در ساختمان و بنگاههای معاملاتی آن تبدیل شده است. و برای منفعت بردن از آن اکثر سازمانها بایستی بدانند که کارفرمایان بدرستی بایستی از تسهیلات و ویژگیهای مدیریتی آگاه شوند. مدیریت تسهیلات بطور موثر و زیادی به محیط های مختلف وابسته است. و با ظهور اینترنت راه حلهای مدیریت اطلاعات اینترنتی پخش و انتشار اطلاعات و اشتراک آنها را در بین مشترکان میسر ساخته است. عموما مدیران تسهیلات و کارمندان دسترسی به محل تسهیلات جهت انجام بازرسی  و کارهای تعمیراتی د رهر مکان نیاز دارند. اما دسک تاپ های کنونی و دفترچه ها برای استفاده در مکانهای مختلف بدلیل مشکلات حمل آنها مناسب نیستید. مدیران تسهیلات و کارمندان عموما اطلاعات متنوعی را شامل مشخصات، چک لیستها، گزارش را جابجا می نمایند. مدیران تسهیلات و کارمندان عموما از برگه های کاغذ و یا دفترچه های کوچک استفاده می کنند و متعاقبا، و پیشرفت بازبینی شده در ارتباط با کسب اطلاعات و داده های ورودی در بازرسی در پیشرفت تعمیرات موجود دارد.

مدیریت اطلاعات تعمیر و نگهداری تسهیلاتی یک نقش مهم از نقطه نظر مدیریت تسهیلاتی بازی می کند. بعلاوه، کنترل و مدیریت وسایل و تسهیلات بطور موثری به شرایط تسهیلاتی مختلف بستگی دارد. با اختراع اینترنت، راه حلهای مدیریت اطلاعات اینترنتی انتشار و اشتراک اطلاعات را برای مشترکین آسان نمود.

علاوه بر آن با ادغام تکنولوژیهای اطلاعاتی مل دستیار دریجیتالی خصوصی (PAD ) شناسایی فرکانس رادیویی از طریق اسکن (RFID ) و مکانیزمهای ورودی داده های اطلاعاتی می تواند که بهبود موثر بودن و راحتی و اطلاعات در دریابی مدیریتی کمک نماید. این مطالعه یک سیستم بدیع و جدید را که RFID نامیده می شود نشان می دهد (مدیریت تسهیلات مبایل) و برای کسب و ردیابی اطلاعات در مکانهای مختلف بکار می رود و یک سکوی اشتراک اطلاعاتی تسهیلاتی در بین کلیه مشترکین با استفاده از تکنولوژی اینترنتی و RFID و PDA توان شده بوجود می اورد.

 آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 108