ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1396.1.9 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
روش های ساخت

تشریح صنعت خانه های هوشمند

چکیده مقاله "تشریح صنعت خانه های هوشمند"

“State of the art of smart homes”

ترجمه: ناصر صامتی            درس: ساختمانهای هوشمند        استاد: جناب آقای دکتر روانشادنیا

در این مقاله تحقیقات مربوط به خانه های هوشمند را از نقطه نظرات مختلف مورد بررسی قرار می دهد. مانند فناوریهای ویژه از قبیل فناوریهای کاربرد تصویری رایانه، فناوریهای با مبانی صوتی و فناوریهای چند حالته.

سپس از نقطه نظر کاربریهای ویژه خانه های هوشمند، مانند کاربریهای مراقبت از سالمندان و بچه ها، صرفه جویی در انرژی، بررسی می گردد.

یک خانه هوشمند خانه ای است مانند طبیعت، که دارای هوشمندی محدود و کنترل اتوماتیک می باشد که می تواند به رفتار ساکنین پاسخ دهد و برای آنها تسهیلات گوناگونی را ایجاد نماید. روش استاندارد برای هوشمند سازی خانه ها، رایانه ای نمودن آنهاست. یک مجموعه حسگر انواع مختلف اطلاعات را در خصوص ساکنین و مصرف تأسیسات خانه بدست می آورند. رایانه، این اطلاعات را تحلیل نموده و عکس العمل ساکنین یا حوادث را مشخص می نماید و به این عکس العملها و حوادث با کنترل مکانیزمهای تعیین شده در خانه، پاسخ می دهد. یک مثال ساده از رفتار هوشمند روشن شدن لامپها هنگام ورود ساکنین به یک اتاق می باشد. اما همچنین رفتار پیشرفته تر آن مانند امکان مشاهده یک سالمند ساکن در خانه که تنها و بیمار است، مطلوب ماست. در حال حاضر خانه های هوشمند در سه کاربرد اصلی دسته بندی می شوند. گروه اول دادن خدمات به ساکنین با آشکارسازی و تشخیص عکس العمل آنها یا آشکارسازی شرایط بهداشتی و سلامت آنها می باشد. که این خدمات شامل سلامت ساکنین، سالمندان و بچه ها می شود. گروه دوم ذخیره سازی و بازیابی صوت و تصویر گرفته شده در خانه، در سطوح مختلف از عکس تا آزمایش می باشد. هر شخص می باید میزان ارسال و انتشار اطلاعات شخصی خود را تعیین نماید که بستگی به نحوه زندگی افراد می باشد. گروه سوم شامل پایش و مراقبت می باشد بطوریکه اطلاعات دریافت شده از محیط برای بدست آوردن اطلاعاتی که منجر به صدا درآمدن زنگها می گردد، بررسی می شود تا از خانه و ساکنین آن در مقابل ورود غیر مجاز، دزدی و خطراتی مانند سیل محافظت نماید. تعداد اندکی از تحقیقات ترکیب این سه گروه را در نظر گرفته اند. جدای از سه گروه فوق گرایش زیادی به سیستم خانه های هوشمند که به ساکنین در کاهش مصرف انرژی با وسایل و تجهیزات کنترلی و برنامه ریزی عملکرد زمانی آنها، وجود دارد. اما ایجاد یک هوش محدود لازم برای تصمیم گیری و رفتار هوشمند یکی از وظایف چالشی یک سیستم هوشمند می باشد. رفتار انسانها در خانه غیر قابل پیش بینی است و چندین حسگر با عملکرد مختلف برای شناخت چنین رفتاری لازم است. و روشهای تشخیص الگوی پیشرفته برای تشخیص رفتار همه ساکنین مورد لزوم می باشد. به خاطر همین چالشها فناوری های هوشمندسازی ساختمان در حال حاضر فاصله زیادی تا کامل شدن دارند. اما همانطور که گوشی تلفن همراه تا ده سال پیش فقط وسیله ای برای برقرار کردن تماس تلفنی بود ولی امروزه یک گوشی تنها یک تلفن نیست بلکه رایانه ایست با امکانات فراوان. این موضوع برای خانه های ما نیز می تواند اتفاق بیفتد. در آینده خانه به ما از جهات گوناگون می نگرد تا ما را از خطرهای احتمالی مربوط به فراموشکاری ما یا خسارات فیزیکی دیگر، محافظت نماید.

 آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 317