ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1400.5.13 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
ژانویه 2013 آخرین ویرایش استانداردهای اصلی PMI منتشر میشود.

ژانویه 2013 آخرین ویرایش استانداردهای اصلی PMI  منتشر میشود.

موسسه بین المللی مدیریت پروژه اعلام کرده به زودی ویرایش جدید استانداردهای زیر منتشر میشود:

  • A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)—Fifth Edition
  • The Standard for Program Management—Third Edition, and
  • The Standard for Portfolio Management—Third Edition

از مهمترین تغییرات ویرایش جدید، میتوان به اصافه نمودن حوزه دانش مدیریت ذینفعان و تغییراتی در برخی فرایندهای برنامه ریزی اشاره نمودآرشيو اخبار سايت...
Copyright 2012
تعداد کاربران: 124